Dyrekcja

Historycznie, do znanych członków dyrekcji biblioteki należeli:

  • JE Daniel von Witt
  • JE Fabiola de Willibald

Serdecznie dziękujemy im za trud włożony w rozwój i zarząd nad biblioteką.